DISCLAIMER

DeBabyExpert streeft ernaar de op de website vermelde info zo juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. We kunnen we niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er eventueel op onze website informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen.
De Babyexpert is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.
De diensten aangeboden door DeBabyExpert zijn bedoeld voor gezinnen met baby’s of peuters zonder onderliggende gezondheidsproblemen. Heeft uw kindje gezondheidsproblemen of twijfelt u daaraan, dan vragen wij u eerst een arts te raadplegen teneinde advies te vragen. Door gebruik te maken van onze diensten, gaan wij er van uit dat uaan deze voorwaarde heeft voldaan en uw kindje bij uw weten gezond is.
Heeft u hierover vragen of opmerkingen, laat het ons gerust weten via info@debabyexpert.be